สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    ประวัติสหกรณ์ 
ประวัติสหกรณ์
 

ประวัติ

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2537 โดยการแยกตัวออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด หลังจากที่จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 ทุนในการดำเนินการเริ่มแรก 10 ล้านบาท มีผู้ก่อตั้งทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่

             1. นายบุญช่วย วัฒนานันทวิไล     ประธาน

2. นายทวีวัฒน์ ปลื้มฤดี              รองประธาน

3. นายสุพจน์ เจียมใจ                รองประธาน

4. นายวิชัย ราชวงศ์

5. นายคงฤทธิ์ อุทธา

6. นายเฉลียว มนัส

7. นายอุดร พิสุทธิ์

8. นายประยุทธ ชัยศิริกุล

9. นายคเณศ ดาโรจน์

10. นายสมศักดิ์ อยู่สุข

11. นายวิเชียร อุดมศักดิ์

12. นายดุสิต สมศรี

13. นายณรงค์ นามเรืองศรี

14. นายจักพรรดิ กีฬา

15. นายอัมพร ศรีตัดสูง

16. นายพงษ์พิทย์ ร่วมรักษ์

 

 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,153
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com