สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน
 
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ลำดับที่ ประเภท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 หน่วย
1. จำนวนสมาชิก 24,581 6,408 6,270 คน
2. เงินกู้แก่สมาชิก 10,384.24 6,999.51 11,226.11 ล้านบาท
3. เงินรับฝากสมาชิก 2,828.93 3,487.27 4,117.24 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ 12,574.39 11,857.87 11,749.38 ล้านบาท
5. ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 27,222.40 27,917.35 29,603.51 ล้านบาท
6. ทุนเรือนหุ้น 9,838.41 10,486.37 11,478.04 ล้านบาท
7. ทุนสำรอง 893.57 986.47 1,080.16 ล้านบาท
8. รายได้ 1,730.80 1,835.67 1,846.48 ล้านบาท
9. ค่าใช้จ่าย 837.86 920.86 848.74 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ 892.94 914.81 997.74 ล้านบาท
 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,173
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com