สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    การถือหุ้น 
การถือหุ้น
 
การถือหุ้น
 
 
 


       สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของเงินรายได้รายเดือนของตน ตามมติคณะกรรมการดำเนินการกำหนด และประกาศไว้    

        การชำระค่าหุ้นรายเดือน

       การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ วันจ่ายเงินได้รายเดือน ประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 

       เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือนำส่งชำระเงินค่าหุ้นโดยไม่หักจากเงินได้รายเดือน ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

        การซื้อหุ้นเพิ่ม     สามารถดำเนินการได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้

 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,156
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com