สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    การให้บริการเงินกู้ 
การให้บริการเงินกู้
 

การให้บริการเงินกู้

1. เงินกู้พิเศษ          ไม่เกิน 4,000,000 บาท

2. เงินกู้สามัญ          ไม่เกิน 1,700,000 บาท

3. เงินกู้เพื่อการศึกษา          ไม่เกิน 500,000 บาท

4. เงินกู้ฉุกเฉิน          ไม่เกิน 200,000 บาท

5. เงินกู้วิทยฐานะ       ไม่เกิน 200,000 บาท

6. เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก  ไม่เกิน 30,000 บาท

7. เงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์          ไม่เกิน 30,000 บาท

 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,169
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com