สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
 


  Home    การให้บริการรับฝากเงิน 
การให้บริการรับฝากเงิน
 
การให้บริการรับฝากเงิน
 
 
 

         >> 1. เงินฝากออมทรัพย์

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
   - ถอนได้ทุกวัน
   - ไม่เสียภาษี
   - จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง สิ้นเดือน ธันวาคม 


         
         >> 2. เงินฝากประจำ 6 เดือน

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
   - ถอนได้เมื่อครบกำหนด หากถอนก่อนสหกรณ์ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   - ดอกเบี้ยที่ได้รับเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ต่อปี


         >> 3. เงินฝากประจำ 12 เดือน

   - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
   - เปิดบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
   - ถอนได้เมื่อครบกำหนด หากถอนก่อนสหกรณ์ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
   - ดอกเบี้ยที่ได้รับเสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 15 ต่อปี

         การฝากเงิน สามารถทำได้ 2 วิธี
   1. การฝากด้วยเงินสด
   2. การฝากด้วยการหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายให้ผู้ฝากแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายเงินฝาก 
 
 
ปัญญา คลังกลาง
ประธานกรรมการดำเนินการ
 
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 15 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.159.51.118
คุณเข้าชมลำดับที่ 39,158
 
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 7
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 3.00
 ฝากประจำ 6 เดือน  3.75  
 ฝากประจำ 12 เดือน  4.50  
*เงินฝากออมทรัพย์คิดดอกเบี้ยรายวัน
*เงินฝากประจำ 6 เดือน และ 12 เดือน คิดดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนดฝาก
 

จำนวนสมาชิกสามัญ

4,312 คน
สมทบ 1,874 คน
เงินฝากออมทรัพย์ 121,046,314.05 บาท
เงินฝากประจำ 106,194,020.13 บาท
ทุนเรือนหุ้น 2,397,637,370 บาท
ทุนสำรอง 212,756,324.85 บาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 เมษายน 2560
 
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6.00
เฉลี่ยคืน 11.94
 
ประชาสัมพันธ์ 045-511470
สินเชื่อและเงินฝาก 088-5904810
ฝ่ายทะเบียน 088-5912331
Id Line : anccoop
เบอร์ FAX 045-452049
   
   
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045XXXXXX  Fax : 045XXXXXX
Email : hackedpro@live.com